ติดต่อเรา
053 511 017

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

31-ตุลาคม-2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพุน (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-511211