ติดต่อเรา
053 511 017

เปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอแม่ทา

17-มีนาคม-2566

วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 16.00 น.

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอแม่ทา โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ทา (หลังเก่า) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน