ติดต่อเรา
053 511 017

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้

29-มีนาคม-2566

 กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaiD” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” เป็นการพัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัลให้ “สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน โดยสามารถลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ 2 วิธี คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง  และลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ แอปพลิเคชัน “ThaiD” ช่วยให้บริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ เช่น

- การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน ฯลฯ)

- การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์)

- การแจ้งย้ายที่อยู่ ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง

- การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชนในท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ

- การใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทางกับกรมการกงสุล

- การใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากร

- การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร (ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566)

- การใช้เป็นหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง